« Najít podobné dokumenty

Obec Žim - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

železniční přejezd
„m._„_„m„wa
<br> a.<.>
<br> “'i'—=** ' "* ___“ _„—-— Detail 1 -á--„__,' „%
<br>.-,<.>.<.> <—'_ Zim „%
<br> E)? 3
<br> „ája-+.'.G
<br> ŽEŘÉŠEÉDNÍ OD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 2le22 UMÍSTIT MINIMÁLNĚ 7 DNÍ PŘEDPLANOVANOU DOPRAVNÍ UZAVIRKOU
<br> „ __Bmo
<br> € "EEG
Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br>
Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
<br> MgMT/095662/2020
OD/Hum/DZ-PŘ
<br> Ing.I.Humlová /417 510 590
<br> humlova@teplice.cz
<br> 15.09.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br>
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> v platném znění (dále jen „zákona“),na základě podaného podnětu: Správa železnic,státní organizace <,>
<br> oblastní ředitelství Ústí nad Labem,Železničářská 1386/31,400 03 Ústí nad Labem,IČ: 709 94 234 <,>
<br> ze dne 15.09.2020 a po projednání s dotčeným orgánem,tj.Dopravním inspektorátem Územního odboru
<br> Teplice Policie ČR,Krajské ředitelství Ústeckého kraje,jež návrh umístění předmětného přechodného
<br> dopravního značení odsouhlasil pod č.j.KRPU-145509-1/ČJ-2020-040906 dne 07.09.2020 a v souladu
<br> s § 77 odst.5 zákona a § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní
<br> řád) vydává opatření obecné povahy:
<br>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> na silnici č.III/25830,III/25832 a III/25829,na železničním přejezdu ev.č.P 2061 <,>
<br> k.ú.Žim (vyjma p.p.č.1000/2)
<br> spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení:
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vložených návrhů
<br> z důvodu opravy železničního přejezdu,výměny pražců,kolejnic a štěrkového lože
<br>
<br>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu
dopravního značení,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.K označení
bude použito reflexních dopravních značek <.>
<br> 2.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení budou ...

Načteno

edesky.cz/d/4142389

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz