« Najít podobné dokumenty

Obec Březnice (Tábor) - povoleni-uzavirky-silnice-a-narizeni-objizdky.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březnice (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

povoleni-uzavirky-silnice-a-narizeni-objizdky.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01K30P9*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01K30P9
<br>
Spis.značka S-META 47612/2020/SMar Tábor
<br> Číslo jednací METAB 48754/2020/OD/SMar
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.XXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> COLAS CZ,a.s <.>,Ke Klíčovu 191/9,190 00 Praha 9-Vysočany
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích),ve znění pozdějších
<br> předpisů ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních
<br> komunikacích v návaznosti na § 39 odst.1 a 2 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,kterou dne 20.8.2020 podal
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Ke Klíčovu 191/9,190 00 Praha 9-Vysočany
<br> (dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a na základě tohoto přezkoumání <,>
<br> projednání s vlastníkem pozemní komunikace,která má být uzavřena a vlastníkem pozemní komunikace <,>
<br> po níž má být vedena objížďka,projednání s obcí,na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
<br> nebo nařízena objížďka a projednání s Policií České republiky - podle § 24 odst.2 zákona o pozemních
<br> komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> I.p o v o l u j e
<br> uzavírku silnice III/13719 Blatec – Jamník,v km 0,000-0,435 a silnice III/13717 Blatec – Hodětín <,>
<br> v km 0,000-4,013 z důvodu modernizace silnice <.>
<br> Druh uzavírky: úplná.Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn <.>
<br> Doba trvání uzavírky: od 21.9.2020 do 18.10.2020 <.>
<br> Délka uzavřeného úseku: III/13717 - 401 m,III/13719 - 435 m <,>
<br> Vedení pravidelné autobus...

Načteno

edesky.cz/d/4142325

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březnice (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz