« Najít podobné dokumenty

Obec Podbrdy - Rozhodnutí o povolení vjezdu M. Netík

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbrdy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obecní úřad Podbrdy
Podbrdy 8,267 27 pošta Liteň
oupodbrdy@tiscali.cz
IČ 509809,DIČ CZ 509809
<br>
<br> Č.j.ST41/2020 Nabylo právní moci:
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
<br> Dne: XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ ZŘÍZENÍ VJEZDU
<br>
<br> Výroková část:
<br>
<br> Obecní úřad Podbrdy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
<br> číslo 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o pozemních komunikacích“ a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemních
<br> komunikacích,přezkoumal Vaší žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní
<br> komunikaci zřízením sjezdu,kterou dne 27.8.2020 podal
<br>
<br> XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Podbrdy 74,267 27
<br> (dále jen „žadatel“)
<br>
<br> Na základě přezkoumání a souhlasu vlastníka místní komunikace,kterým je obec Podbrdy <,>
<br> Podbrdy 8,267 27 Liteň – podle § 10 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky
<br> č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br>
<br> povoluje
<br>
<br>
<br> připojení sousední nemovitosti: pozemek parc.č.157/51 k.ú.Podbrdy,určený ke stavbě
<br> rodinného domu k místní komunikaci: parc.č.214/2 k.ú.Podbrdy,a to na dobu trvalou <.>
<br>
<br> Zřízení se povoluje za podmínky,že budou při realizaci i vlastním provozu předmětného
<br> zařízení splněny následující podmínky:
<br>
<br> 1.Umístěním,technickým provedení,ani způsobem provedení užívání sjezdu nesmí být
ohrožena dotčená komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní.Zvláště musí být
<br> zabráněno stékání vody a splavování nečistot na vozovku a dále podmáčení silničního
<br> tělesa <.>
<br> 2.Technicky bude sjezd navržen a proveden v takové konstrukci,aby spolehlivě
vyhovoval předpokládanému způsobu využití.Zvláště svou únosností,šířkou a
<br> kvalitním povrchem <.>
<br> 3.Při provádění napojení sjezdu nesmí dojít k poškození tělesa komunikace ani ...

Načteno

edesky.cz/d/4142323

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbrdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz