« Najít podobné dokumenty

Obec Chudeřice - Zápis ze zasedání výběrové komise dne 16.03.2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chudeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání výběrové komise dne 16.03.2020 [0,42 MB]
OBEC CHUDEŘICE
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký kraj
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZE DNE 16.03.2020 17:00 hod <.>
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXX
<br> Přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,J aromír Bendák
<br> Program: Vyhodnocení veřejné zakázky * „Dostavba kanalizace Chudeřice — II.etapa““
<br> Usnesení: Do stanoveného termínu pro předáni nabídek byly doručeny 3 obálky s nabídkami
<br> ]) Kvis Pardubice a.s.Rosice 151 533 53 Pardubice
<br> 2) GASCO spol.s r.o.Vodárenská 22 530 03 Pardubice
<br> 3) Stavoka Kosice,a.s.Kosice 130 503 51 Kosice
<br> 'vvf
<br> Kritéria: a) nejnrzsr nabídková cena
<br> Telefon 495499535 „ Bankovní spojení: Česká spořitelna HK učo 268887 E-mail: chudericeoufďseznamxz C.ú.108080138910800
<br> OBEC CHUDEŘICE
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký kraj
<br> ]) Kvis Pardubice a.s.— XXXX XXX DPH X XXX XXX,XX Kč,DPH X 259 058,91 Kč,celková XXXX s DPH X XXX XXX,XX Kč
<br> 2) GASCO spol.s r.o.e XXXX XXX DPH X XXX XXX,— Kč,DPH l 257 398,—Kč,ce1ková XXXX s DPH X XXX XXX,- Kč
<br> 3) Stavoka Kosice,a.s._ XXXX XXX DPH X XXX XXX,XX Kč,DPH X 253 562,60 Kč,celková XXXX s DPH X XXX XXX,XX Kč
<br> 'vv!
<br> nabídkovou cenou <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku zakázky „Dostavba kanalizace Chudeřice —II.etapa“ 5 hlasy <.>
<br> Zasedání skončeno v 19:00 hodin
<br> Zápis sepsán dne 16.03.2020
<br> Zapisovatel:
<br> Ověřovatelé: ' _ A,„„ Á (5 \ %,(ťďí/
<br> OBEC CHUDEŘICE Chudeřice 31 (6)
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ICQ.?ÁRRST
<br> ng.XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Telefon XXXXXXXXX „ Bankovní spojení: Česká spořitelna HK IČO 268887 E-mail: chudoriceouáňseznamcz C.ú.108080138910800
Zápis ze zasedání výběrové komise 16.03.2020 Projekt MŠ.pdf [0,42 MB]
OBEC CHUDEŘICE
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký kraj
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZE DNE 16.03.2020 17:05 hod <.>
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXX
<br> Přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX.XXXXXXX XXXXXX
<br> Program: Vyhodnocení veřejné zakázky — „Stavební úpravy a přístavba MS Chudeřice“
<br> Usnesení: Do stanoveného termínu pro předání nabídek byly doručeny 3 obálky s nabídkami
<br> ]) R — Projekt,s.r.o.Dr.M.Tyrše 109 504 01 Nový Bydžov
<br> 2) Profesionálové,a.s.Haškova 1714/3 500 02 Hradec Králové
<br> 3) PROIS,a.s <.>
<br> Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové
<br> Kritéria: a) cena
<br> Telefon 495499535 _ Bankovní spojení: Česká spořitelna HK IČO 268887 E-mail: chudoríce.ouíďseznamez C.ú.1080801389/0800
<br> OBEC CHUDERICE 503 51 Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký kraj
<br> ]) R — PROJEKT s.r.o.— XXXX XXX DPH XXX XXX,—Kč,DPH XXX XXX,— Kčjcelkova XXXX s DPH XXX XXX,- Kč
<br> X) Profesionálové,a.s.—cena bez DPH 549 000,- Kč,DPH 115 290,-Kč,celková XXXX s DPH XXX XXX,- Kč
<br> X) PROIS a.s.— XXXX XXX DPH XXX XXX; Kč,DPH XX XXX; Kč,celková XXXX s DPH XXX XXX,— Kč
<br> Dle kritérií vybrala výběrová komise jednohlasně nabídku číslo 3 firmy PROIS a.s <.>,s nejnižší nabídkovou cenou <.>
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku zakázky „Stavební úpravy a přístavba MŠ Chudeřice“ 5 hlasy <.>
<br> Zasedání skončeno v 19:00 hodin
<br> Zápis sepsán dne 16.03.2020
<br> Zapisovatel: / " * O ////ť/ Ověřovatelé: gl? ?: (_ \ ' OBEC CH UDF.-RIC; Chudeřice 31 | 50351 Chlumec nad Cídlinr íňnw 053331 / ng.XXXXX XXXXXX starosta obce Telefon XXXXXXXXX Bankovní spojení: Česká spořitelna HK IČO 268887
<br> E-mail: chudoriceoufiňseznam.cz Č.ú.1080801389/0800

Načteno

edesky.cz/d/4142215

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chudeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz