« Najít podobné dokumenty

Obec Chudeřice - Závěrečný účet OÚ Chudeřice 2019 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chudeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání KHK 2019 [3,78 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 7035/ 2020! KHK
<br> JJJJJ JJJJ JJIJJ_ || JIJJII |J||| JIJI || ||| J||||
<br> Zpráva o výsledku přezkovumání hospodaření obce Chudeřice,IC: 00268887
<br> za rok 2019 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 18.10.2019 - 17.02.2020
<br> na základě písemné žádosti obce Chudeřice v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 28.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Chudeřice Chudeřice 31 503 51 Chlumec nad Cidlinou Zástupci za Obec: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta - XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.á g 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v Q 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 17.02.2020 <.>
<br> Pivovarské n...
Závěrečný účet za rok 2019.pdf [2,60 MB]
Obec Chudeřice IČO: 00268887
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 (v KČ)
<br> Vytvořeno v období 13/2019 Fenix 8.71.004,2004 - 2020 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 17.2.2020 20:04:52
<br> Návrh vyvěšen na úřední desce dne 20.02.2020 Vyvěšeno v elektr.podobě na elektr.úřední desce dne 20.02.2020
<br> Sejmuto dne: _ Schváleno v 02 dne: 15.06.2020
<br> Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu,v kanceláři starosty obce <.>
<br> OBEC CHUDEŘICE
<br> ' Chudeřice Ji (6) 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČO: 268887
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dlgťřjd - PŘÍJMY 2019
<br> Třída
<br> 1-oANovÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘlJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 321 037,40 3 194 000,00 4 326 120,00
<br> 595 837,78
<br> 593 600,00
<br> 526 000,00
<br> 65 400,00
<br> 597 640,00
<br> 593 600,00
<br> 5 510 475,18 3 785 400,00 5 517 360,00
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třiděníggočtové skladby za rok 2019
<br> Položky
<br> 1111 - Daň : příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXXX - Daň z příj.fyz.os.z kapitvýn.1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů právosob za obce 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1211 - Daň z přidané hodnoty
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1341 — Poplatek ze psů
<br> 1361 - Správní poplatky
<br> 1381 - Daň z hazardních her
<br> 1382 - Zrušený odvod z loterií
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 1511 — Daň : nemovitých věcí
<br> 15 - Majetkové daně
<br> 1 - Daňové příjmy
<br> 2111 - Příj.: poskytslužeb & výrobků 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čín.2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 — Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 2141 - Příjmy z úroků (část)
<br> 2142 - Př.z podílů na zisku a divid <.>
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 2310 — Př.z prod.krát.a drob.d|ouh.m.2324 — Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmy
<br> 4111 - Neinv.p...

Načteno

edesky.cz/d/4142212

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chudeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz