« Najít podobné dokumenty

Obec Chudeřice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chudeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 [3,78 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 7035/ 2020! KHK
<br> JJJJJ JJJJ JJIJJ_ || JIJJII |J||| JIJI || ||| J||||
<br> Zpráva o výsledku přezkovumání hospodaření obce Chudeřice,IC: 00268887
<br> za rok 2019 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 18.10.2019 - 17.02.2020
<br> na základě písemné žádosti obce Chudeřice v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 28.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Chudeřice Chudeřice 31 503 51 Chlumec nad Cidlinou Zástupci za Obec: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta - XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.á g 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v Q 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 17.02.2020 <.>
<br> Pivovarské n...

Načteno

edesky.cz/d/4142211

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chudeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz