« Najít podobné dokumenty

Obec Obědovice - Usnesení z veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obědovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání ZO
Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
<br> usneseni_27.8.2020_3-2020.docx
<br>
<br>
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br>
<br> konaného dne
<br>
27.8.2020
č.3/2020
<br> Zastupitelstvo obce Obědovice:
<br> 1.schvaluje program veřejného zasedání
<br> 2.schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
<br> 3.schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA – Ochranným
<br> svazem autorským pro práva k dílům hudebním,a.s.bez výhrad.Poplatek pro rok 2020 je
<br> stanoven ve výši 6.474,- Kč <.>
<br> 4.schvaluje dar obci Kratonohy na příměstský tábor Velryba k obědu v hodnotě 15.000,-Kč
<br> 5.Schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu
<br> inženýrských sítí v lokalitě Vinice.ZO pověřuje starostu obce zajistit uvedenou projektovou
<br> dokumentaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………
<br> starosta
<br> …………………………………
<br> Místostarosta
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br>
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4141986

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obědovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz