« Najít podobné dokumenty

Obec Branice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/12121d Jetětice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200916150804166.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207 39? 19 Písek
<br> Č.1.: MUM/202083680
<br> Ev.č.: UZ/2020/015
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX Eanmk tomaskvebngynupsekcz
<br> Písek 15.09.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁ'ŠKA ROZHODNUTI
<br> o POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ osJížka
<br> Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací podle 5 40,odst.4 písm.a) zákona č.13f1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"),na základě souhlasu Správy a údržby silnic Jč.kraje,závod Písek ze dne 02.09.jako správce dotčené silnice,souhlasu ŘSD jako správce objízdnou trasou dotčené silnice i.třídy,souhlasů obcí jejichž zastavěného území se povolovaná uzavírka nebo obiížd'ka dotýká a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR,krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dl Písek ze dne 03.09.2020 rozhodl dne 15.09.2020 ve věci žádosti o povolení uzavírky silnice líl.třídy č.12121d,kterou dne 04.09.2020 podal žadatel:
<br> STRABAG a.s <.>,IČ 80838744,Kačírkova 982/4,158 00 PRAHA - Jinonice zastupuje na základě plné moci: XXXXX XXXXX — dopravně inženýrská opatření,IČO: XXXXXXXX,Mnichov XXX,386 01 Strakonice ( dále jen „žadateí“ ) takto: !.podle 5 24) zákona o pozemních komunikacích
<br> povoluje žadateli
<br> úplnou uzavírku silnice Illí12121d vúseku mezi křižovatkou se silnicí I129 a kř.se silnicí IIIí1212'ícvobci Jetětice,vše podle odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření a dle schváleného časového harmonogramu prací
<br> Termín uzavírky od: 29.09.2020 do: 18.10.2020 včetně,na dobu nezbytnou pro provedení komunikační stavby <.>
<br> Důvod uzavírky: realizace stavby „Oprava sítnice lil/12121d Jetětice"
<br> Druh a rozsah uzavírky:
<br> Úplná uzavírka silnice Iiil12121d vúseku mezi křižovatkou se silnicí E129 a kř.se silnicí Ill112121c v obci Jetětice,vše podle odsouhlasených dopravně inženýrského opatření „DlO ...

Načteno

edesky.cz/d/4141985

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz