« Najít podobné dokumenty

Obec Žáky - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žáky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úptavy provozu Žáky.pdf [0,63 MB]
1
<br> Ná.Ja a Žižk z Tro ova,Čáslav | Sídlo od oru: Ge.Eliáše,Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br> IČ: | DIČ: CZ | DS: ffnbe7e
<br> Jed a í číslo: MěÚ/25738/2020/DOP
Spis.z ačka: 3700/2020
<br>
V řizuje: Ja a Šul ová
Tel.: +420 327 300 131
<br> E-mail: sulcova@meucaslav.cz
<br> Datum: 15.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Čáslav,Odbor dopravy,jako přísluš ý správ í orgá podle § odst.záko a č./
S <.>,o provozu a poze í h ko u ika í h a o z ě á h ěkterý h záko ů,ve z ě í pozdější h předpisů <,>
dále je „záko a o sil ič í provozu“ pro sta ove í íst í a pře hod é úprav provozu a poze í h
<br> ko u ika í h a základě žádosti,která byla podá a d e 8.9.2020 společ ostí VPK Su hý s.r.o.<,>
Ko e ského á <.>,Zás uk,IČ: zastoupe é a základě pl é o i společ ostí
Doprav í z ače í K.H.s.r.o <.>,Potoč í,Kut á Hora,IČ: 278 postupe podle § a ásl <.>
části šesté záko a č./ S <.>,správ í řád,ve z ě í pozdější h předpisů dále je „správ í řád“
rozhodl podle § odst.pís.záko a o sil ič í provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
a poze í ko u ika i: sil i i č.II/337,II/338,II/339,III/33721,III/33718,III/33823,III/33825 z důvodu
opravy povrchu a souvisejí í uzavírk sil i e II/ po výstav ě tlakové ka XXXXX e včet ě přípojek <,>
spočívají í v u ístě í pře hod ý h doprav í h z aček a zaříze í rozsahu dle předlože ého doprav ě
i že ýrského opatře í DIO,které je edíl ou součástí toho opatře í o e é povah <.>
<br>
Pod í k pro provede í pře hod é úprav provozu:
1.Zaháje í pře hod é úprav provozu ude d e: 21.9.2020
2.Uko če í pře hod é úprav provozu ude d e: 8.10.2020
3.Doprav í z ače í ude u ístě o dle s hvále ého DIO Poli ie ČR <.>
4.Doprav í z ače í usí ýt u ístě o v souladu s TP Zásad pro oz XXXXX í pra ov í h íst
<br> na poze í h ko u ika í h,v da é Ce tre doprav ího výzku u v Br ě.Pra ov í ísto ude
zajiště o proti pá...

Načteno

edesky.cz/d/4141927

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žáky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz