« Najít podobné dokumenty

Obec Makov - Oznámení - záměr obce prodat nemovitost (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Makov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Záměr obce P [0,60 MB]
Obec Makov
Makov 113,570 01
tel: 461 635 202 e-mail: starosta@obecmakov.cz
IČO: 00276961 bank.spoj.: KB Litomyšl 5727-591/0100
<br>
<br>
<br> V Makově dne 15.9.2020
<br> Č.j.472/20
<br>
<br> Oznámení - Záměr obce prodat nemovitost
<br>
Obec Makov na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích/obecní zřízení/ v platném
znění oznamuje záměr obce prodat část pozemku č.914 (ostatní plocha – ost.komunikace)
LV 10001 nacházející se v katastrálním území obce Makov
<br>
Pozemek výměra prodej
<br> č.914/2 11 m2 11 m2
<br> pozemek č.914/2 vznikl oddělením z pozemku č.914 ostatní plocha na základě GP č.436-
7/2020,152 -7/2020 ze dne 17.8.2020.(v příloze snímek KN)
<br> Zastupitelstvo obce Makov schválilo dne 22.4.2020 usnesením č.40//20 budoucí prodej výše
oznámené části pozemku č.914 – ostatní plocha <.>
<br> Na koupi pozemku podala žádost paní XXXXXXX XXXXXXXXX,XX.listopadu,XXX XX Vysoké
Mýto ( pozemek má oplocený a užívá jej jako zahrádku)
<br> Zastupitelstvo stanovilo tyto podmínky k prodeji:
- prodej se uskuteční na základě platného geodetického zaměření,jehož pořízení uhradí
kupující <,>
- kupující zaplatí náklady na sepis kupní smlouvy
- kupující zaplatí poplatek za návrh na vklad (od 1.1.2020 2000,- Kč)
- kupující podá přiznání daně z nabývání nemovitosti a zaplatí daň dle platného zákona v době
prodeje
- zastupitelstvo obce stanovuje cenu pozemku 30 Kč/m2
<br> Zastupitelstvo obce XXXXX si vyhrazuje právo v případě,že nebudou splněny jím stanovené
podmínky,zrušit tento záměr <.>
<br> Lhůta pro podání vyjádření občanů je 15 dnů ode dne uveřejnění na elektronické úřední desce
obce Makov na adrese: http://www.obecmakov.cz <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXX
starostka
vyvěšeno: XX.X.XXXX
sejmuto: 2.10.2020
(ve shodných termínech zveřejněno na úřední desce obce)

Načteno

edesky.cz/d/4141923

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Makov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz