« Najít podobné dokumenty

Obec Makov - Oznámení záměr obce prodat nemovitosti (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Makov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - záměr obce S [0,61 MB]
Obec Makov
Makov 113,570 01
tel: 461 635 202 e-mail: starosta@obecmakov.cz
IČO: 00276961 bank.spoj.: KB Litomyšl 5727-591/0100
<br>
<br>
<br> V Makově dne 15.9.2020
<br> Č.j.473/20
<br>
<br> Oznámení - záměr obce prodat nemovitosti
<br>
Obec Makov na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích/obecní zřízení/ v platném
znění oznamuje záměr obce prodat části pozemků p.č.st.85 (zast.plocha - zbořeniště ) a
pozemku p.č.221 ( zahrada) nacházející se v katastrálním území obce Makov
<br>
<br> Pozemek výměra prodej
<br> č.1007 132 m2 132 m2
<br> č.221/4 13 m2 13 m2
<br>
pozemek č.1007 vznikl oddělením z pozemku st 85 zast.plocha - zbořeniště a pozemek.č <.>
221/4 vznikla oddělením z pozemku č.221 - zahrada vše LV 10001 obě na základě GP č <.>
444-258/2020 ze dne 31.8.2020.(v příloze snímek KN)
<br> Zastupitelstvo obce Makov schválilo dne 24.6.2020 usnesením č.62//20 budoucí prodej výše
oznámených částí pozemku st 85 – zast.plocha – zbořeniště a pozemku č.221 - zahrada <.>
<br> Na koupi pozemků podal žádost XXX XXXXXXXXX XXXXXX ml <.>,Makov XXX,XXX XX
<br> Zastupitelstvo stanovilo tyto podmínky k prodeji:
- prodej se uskuteční na základě platného geodetického zaměření,jehož pořízení uhradí
kupující <,>
- kolem zastávky a prostoru pro kontejnery zůstane zachováno alespoň 1m
pozemku obce,které slouží jako veřejné prostranství
- pozemek za zastávkou bude přímkou oddělen k pozemku č.221
- kupující zaplatí náklady na sepis kupní smlouvy
- kupující zaplatí poplatek za návrh na vklad (od 1.1.2020 2000,- Kč)
- kupující podá přiznání daně z nabývání nemovitosti a zaplatí daň dle platného zákona
v době prodeje
- zastupitelstvo obce stanovuje cenu pozemků 30 Kč/m2
<br> Zastupitelstvo obce XXXXX si vyhrazuje právo v případě,že nebudou splněny jím stanovené
podmínky,zrušit tento záměr <.>
<br> Lhůta pro podání vyjádření občanů je 15 dnů ode dne uveřejnění na elektronické úřední desce
obce Makov na adrese: http://www.obecmakov.cz <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
starostka
vyvěšeno: XX.X...

Načteno

edesky.cz/d/4141922

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Makov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz