« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Třebešov - Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Třebešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
JAK VOLIT?
<br> VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJÚ A 1/3 SENÁTU 2020
<br> JSTE v POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DÚCHODCÚ,LÉČEBNA DLOUHODOBÉ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM HYGIENICKOU STANICÍ z DÚVODU ' +.- ?
<br> Speciální komise Vás sama navštíví Volíte dne 1.nebo 2.října 2020 (dle možností komise),případné 8.nebo 9.října 2020 (pro 2.kolo voleb do Senátu) <.>
<br> OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:
<br> Mějte zakrytá ústa a nos Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění <.>
<br> Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány <.>
<br> Udržujte rozestupy Udržujte rozestupy mezi Vámi,volebni komisí a dalšími voliči <.>
<br> v PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:
<br> Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.' Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.<.> Na voličský průkaz volit nelze.Pokud ho ale máte,odevzdejte hO komisi.Je dobré mít s sebou také potvrzeni od lékaře či hygienické stanice <.>
<br> JAK VOLIT?
<br> VE VOLBÁCH D0 ZASTUPITELSTEV KRAJÚ A 113 SENÁTU 2020
<br> MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI z Dúvoou COVlD-19?
<br> NE
<br> Volíte v běžné volební místnosti jako obvykle Volíte ve dnech 2.a 3.října 2020 <,>
<br> případně 9.nebo 10.října 2020 (pro 2.kolo voleb do Senátu) <.>
<br> Volba do přenosné volební schránky Pouze ze závažných důvodů (například
<br> úraz nebo dlouhodobá nemoc),které Vám znemožňují navštívit volební místnost <.>
<br> Požádejte obecní úřad nebo volební komisi <.>
<br> Volíte ve dnech 2.a 3.října 2020,případně 9.nebo 10.října 2020 (pro 2.kolo voleb do Senátu) <.>
<br> '_ -- Více informaci na.www.mvcr.cz/volby
<br> ANO
<br> Volíte z auta na stanovišti (drive-in) v okrese,kde máte trvalý pobyt Volíte ve středu 30.září 2020 v čase od 7:00 do 15:00 <,>
<br> případně 7.října 2020 Od 7:00 do 15:00 (pro 2.kolo voleb do Senátu) <.>
<br> Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje <.>
<br> Volba do zvláštní přen...
Zde
O Z N Á M E N Í
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů vyplývajících ze zákona č.130/200 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon),a vyhlášky Ministerstva vnitra č.152/2000 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změněn některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška ):
1.Volby do zastupitelstev krajů uskuteční v pátek dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Základní školy Velký Třebešov <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v obci <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Ve Velkém Třebešově dne 16.9.2020
<br> ……………………………………… <.>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4141921

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Třebešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz