« Najít podobné dokumenty

Obec Orlovice - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img-200916153714-0001.pdf [0,38 MB]
Obec Orlovice,sídlo Orlovice 112,682 01 Vyškov Tel.: 517 365 548,mobil 724 187 929,IČO 00373541 e—mail :starosta©obecor|ovice.cz
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
<br> Starostka obce Orlovice v souladu s ustanovením & 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zá- kon") a vyhlášky Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších před- pisů,(dále jen „vyhláška“) a vyplývající ze zákona č 274/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších před- pisu (dále jen „zákon")
<br> oznamuje
<br> 1.Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
<br> v pátek 2.října 2020 od 14.00 do 22.00 hod.a v sobotu 3.října 2020 od 8.00 do 14.00 hod.případné II.kolo
<br> v pátek 9.října 2020 od 14.00 do 22.00 hod.a v sobotu 10.října 2020 od 8.00 do 14.00 hod <.>
<br> 2.Místem konání voleb: v okrsku č.1 - zasedací místnost Obecního úřadu Orlovice č.p.112
<br> 3.Upozornění: Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,a občan jiného členského státu,který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen ktrvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.Voliči,který tak neučiní,nebude hlasování umožněno.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební k0misi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla volební okrsková komise zřízena.Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději...

Načteno

edesky.cz/d/4141919


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz