« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Přerov - Řád veřejného pohřebiště Obce Nový Přerov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rad_verejneho_pohrebiste_obce_novy_prerov.pdf
1
<br>
OBEC NOVÝ PŘEROV
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
<br> vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště Obce Nový Přerov
<br> 1.Zastupitelstvo obce Nový Přerov ve smyslu § 84 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů
schválilo tento Řád veřejného pohřebiště Obce Nový Přerov usnesením č.15 ze dne 3.9.2020
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně
ze dne 14.8.2020,vydaného pod č.j.: JMK 114546/2020 <.>
<br>
Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné
působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem veřejného pohřebiště je OBEC NOVÝ PŘEROV,IČ: 00600202,se sídlem: Nový Přerov čp.54 <,>
691 81 Březí,zastoupená starostou obce <.>
<br>
Článek 2
<br> Působnost řádu pohřebiště
<br> 1.Vysvětlení zkratek pojmů:
<br> a) Řád – Řád veřejného pohřebiště <.>
<br> b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst.1 zákona
o pohřebnictví <.>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů:
<br> a) Hrobka – nemovitá věc,která vznikla stavební nebo montážní technologií,bez zřetele na její stavebně technické
provedení,použité stavební výrobky,materiály a konstrukce,na účel využití a dobu trvání <.>
<br> b) Hrobové zařízení - např.pomník,náhrobek,rám,krycí deska,stéla nebo jiná ozdoba hrobu,které mohou být
bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc) <.>
<br> 3.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v obci Nový Přerov,v k.ú.Nový Přerov,(dále jen
pohřebiště),na parcelách číslo: 693/1,693/2,693/3 včetně parc.č.st.166/1,st.166/2 (márnice) jehož součástí jsou:
<br> I.místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
<br> II.místa pro uklád...

Načteno

edesky.cz/d/4141918

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz