« Najít podobné dokumenty

Obec Pohledy - Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohledy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení voličům o době konání voleb.pdf
©IĚBMÍ MĚN; Obecní úřad Pohledy
<br> Horní Hynčina 89 568 02 Pohledy
<br> "HIL EiDY
<br> Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
<br> V souladu s ustanovením 515 písm.a) zákona č.130/2000 Sb.„ o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů
<br> informuji voliče <.>
<br> že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
<br> v pátek 2.října 2020 v době od 14.00 hod.do 22.00 hod.a v sobou 3.října 2020 v době od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
<br> Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve volebním okrsku č.l
<br> je volební místnost se sídlem: Sál společenského domu,Pohledy,Horni Hynčina 89
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté„ kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceske republiky (platným občanským průkazem nebo cestovnim pasem Ceské republiky).Ncprokáže-li uvedené sk utečnostk nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V Pohledech dne 16.9.2020
<br> lng.lrena Primasová vr <.>
<br> st' “ostka,<,>,odbor,—m urad POHLEDY
<br> 568 02 Svitavy 2

Načteno

edesky.cz/d/4141917


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohledy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz