« Najít podobné dokumenty

Obec Mladoňovice (Chrudim) - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Pardubického kraje dne 2. a 3. října 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladoňovice (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání voleb do zastupitelstva PK 2020.pdf (587737)
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br> Starosta obce Mladoňovice podle š27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
<br> oznamuje
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční V pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a V sobotu dne 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.l je volební místnost obecního úřadu,Mladoňovice 14,538 21 Slatiňany pro voliče s trvalým pobytem v obci Mladoňovice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté kdy prokáže svoji totožnost a stání občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže— li uvedene skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Je-li volič vybaven voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje,může na tento hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> v Mladoňovicích dne 16.září 2020 OBECNÍ ÚRAL MLADONOVICE
<br>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.> 538 22 SL.;."FTN A ““\ý \ starosta

Načteno

edesky.cz/d/4141915


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladoňovice (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz