« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Studénky - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Studénky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb - Horní StudénkyII.pdf
SSTTAARROOSSTTAA OOBBCCEE HHOORRNNÍÍ SSTTUUDDÉÉNNKKYY
Obecní úřad Horní Studénky,Horní Studénky 44
<br> 789 01 Zábřeh
<br>
Oznámení o době a místě konání voleb
<br> do zastupitelstva kraje
<br>
Starosta obce Horní Studénky podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva OLOMOUCKÉHO KRAJE se uskuteční
<br> v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> a v sobotu dne 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 – Horní Studénky je volební místnost
<br> zasedací místnost OÚ Horní Studénky,Horní Studénky č.p.44,přízemí
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
<br> České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) <.>
<br> Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
<br> lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech
<br> konání voleb do zastupitelstev krajů příslušnou volební komisi o to,aby mohl hlasovat do
<br> přenosné schránky mimo hlasovací místnost.Toto ustanovení neplatí pro voliče,kteří budou
<br> mít nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu covid-19 – tito postupují dle
<br> pokynů uvedených na informačním letáku MVČR,který obdrží spolu s hlasovacími lístky <.>
<br>
<br> V Horních Studénkách dne 16.září 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX
<br> starosta
<br>
<br> Fyzická úřední deska: Elektronická úřední deska:
<br> Vyvěšeno: 16.9.2020 Vyvěšeno: 16.9.2020
<br> Sejmuto: Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4141914


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Studénky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz