« Najít podobné dokumenty

Obec Svinošice - Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svinošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva 2020
9.zasedání Zastupitelstva obce Svinošice se uskuteční
ve středu 23.září 2020 v 17,30 hodin v kanceláří OÚ <.>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Technický bod (přivítání,jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu <,>
schválení programu zasedání zastupitelstva obce) <.>
<br> 2.Projednání dopisu VAS ohledně navýšení dimenze potrubí – splašková kanalizace
Lipůvka a projednání finanční spoluúčasti při navýšení dimenze potrubí
<br> 3.Projednání a schválení Smlouvy o právu užívání aplikace ECONIT – Svinošice a
smlouvy o zpracování osobních údajů v aplikaci ECONIT
<br> 4.Projednání cenové nabídky na vzdělávací balíček k zavedení systému ECONIT
5.Projednání cenové nabídky na opravu kanalizačního řadu u mostu a to včetně
<br> zakoupení kanalizačních trub
6.Projednání cenové nabídky na pokládku silničních obrubníků – zredukování odvodu
<br> vody z komunikace
7.Projednání cenové nabídky na zbudování zastřešení pískoviště MŠ Svinošice
8.Projednání a schválení rozpočtového opatření 5/20 září <.>
9.Informace starosty o stavu realizace výměna veřejného osvětlení,informace o dotaci
<br> na odpadové nádoby a kompostéry a o stavu projektové přípravy na vybudování
bytových jednotek
<br> 10.Zpráva starosty
11.Diskuze a závěr <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 16.9.2020
<br>
<br>
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4141913

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svinošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz