« Najít podobné dokumenty

Obec Syrovín - Výroční zpráva za r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syrovín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za r. 2019
Obec Syrovín
Syrovín 70,696 84 p.Těmice,okres Hodonín
<br> IČO 00488500,LAU CZ0645
<br> Tel.518 388 127,518 388 555,724 171 322 <,>
<br> e-mail: starosta@syrovin.cz,podatelna@syrovin.cz,datová schránka: btxbxei
<br>
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br>
<br> Obecního úřadu Syrovín v oblasti poskytování informací za rok 2019 dle zák.č.106/1999
<br> Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím v platném znění <.>
<br>
<br> Obecní úřad Syrovín jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu
<br> k informacím,v platném znění,v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění
<br> následující údaje,které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací <.>
<br>
<br> V souladu se zákonem poskytuje Obecní úřad Syrovín žadatelům informace na základě jejich
<br> písemné,elektronické,telefonické či ústní žádosti nebo zveřejněním <.>
<br>
<br> Přehled o vyřizovaných žádostech
<br>
<br> Počet podaných žádostí o informace 5
<br> Počet vyřízených žádostí 5
<br> Počet zamítnutých žádostí rozhodnutím 0
<br> Počet odložených žádostí 0
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> Počet rozhodnutí přezkoumaných soudem 0
<br> Počet řízení o uložení sankcí za nedodržení zákona 0
<br>
<br>
<br> Kromě písemných žádostí byly dotazy či žádosti vyřizovány okamžitě buď ústně,telefonicky <,>
<br> nebo mailem.Tyto žádosti nejsou evidovány a nejsou předmětem výroční zprávy <.>
<br>
<br> Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX …….……………………… <.>
<br> Dne: XX.X.2020 Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce Zdeňka Austová – starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 29.1.2020
<br> Sňato: 14.2.2020
<br> Elektronicky: 29.1.2020 - 14.2.2020

Načteno

edesky.cz/d/4141912

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Syrovín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz