« Najít podobné dokumenty

Obec Syrovín - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syrovín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
<br> České republiky
<br>
<br>
<br>
Starosta obce Syrovín v souladu s § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstev krajů a se uskuteční
v pátek 2.října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin
<br> v sobotu 3.října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
<br> 2.Místem konání voleb je volební okrsek č.1 – Obecní úřad Syrovín,Syrovín 70
<br>
3.Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky,který alespoň 2 <.>
den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,která náleží do
<br> územního obvodu příslušného kraje <.>
<br>
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky <.>
<br>
<br> 5.Okrsková volební komise má stanoven minimální počet členů na 6 osob <.>
<br>
6.Zapisovatelkou okrskové volební komise byla jmenována XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
X.Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb <.>
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………… <.>
<br> V Syrovíně 11.9.2020 Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Elektronicky:

Načteno

edesky.cz/d/4141908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Syrovín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz