« Najít podobné dokumenty

Obec Voleč - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Voleč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Oznámení o místě kraje 2020.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 327.23 kB
OB EC VOL EČ
Starostka
V o l e č 7 2,5 3 3 4 1
<br>
Tel.číslo: 601 560 655 IČO: 274593 Bankovní spojení:
<br> E-mail: obecvolec@volny.cz Česká spořitelna a.s <.>
<br> www.obecvolec.cz č.ú.: 120 551 2389/0800
<br>
<br>
<br> Informace voličům o počtu a sídle volebních okrsků v obci VOLEČ
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech
<br> 2.a 3.října 2020
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> i n f o r m u j i v o l i č e <,>
<br> že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
<br>
v pátek 2.října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 3.října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br>
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
<br>
• ve volebním okrsku č.1
<br>
j e vo l ební mís t nos t se s íd l em: Voleč č.p.72,533 41
<br>
<br>
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady <,>
nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání hlasovací lístky.V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V případě,že je volič vybaven hlasovacím průkazem pro volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje,může na tento hlasovat v jakémkoli okrsku na území tohoto kraje <.>
<br>
<br> Ve Volči dne 16.září 2020
<br>
<br>
………………………………
podpis starosty
<br>
<br>
<br> 2020-09-16T19:16:42+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4141905


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Voleč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz