« Najít podobné dokumenty

Obec Soběsuky - Střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2024 - vyvěšeno 16.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Soběsuky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2024 - vyvěšeno 16.9.2020
Obec Soběsuky,Soběsuky 23,768 02 Zdounky
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2024
<br> 2021 2022 2023 2024
<br> PŘÍJMY:
<br> Třída 1 Daňové příjmy 4000 4000 4000 4000
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 200 200 200 200
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 50 50 50 50
<br> Třída 4 Přijaté transfery 80 80 80 80
<br> Příjmy po konsolidaci celkem 4330 4330 4330 4330
<br> VÝDAJE:
<br> Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 3155 2955 2955 2955
<br> Třída 6 Kapitálové /investiční výdaje 800 1000 1000 1000
<br> z toho: oprava kanalizace Soběsuky 300
<br> průtah Soběsuky 1000
<br> zasíťování pozemků Skržice 500 1000 500
<br> revilatizace návsi Milovice 500
<br> Splátka úvěru od ČS a.s.375 375 375 375
<br> Výdaje po konsolidaci celkem 4330 4330 4330 4330
<br> SCHODEK/PŘEBYTEK 0 0 0 0
<br> Příjmy po konsolidaci celkem -
<br> výdaje po konsolidaci celkem
<br> FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0
<br> Třída 8 0 0 0 0
<br> Financování celkem 0 0 0 0
<br> Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Soběsuky dne 14.9.2020,č,usnesení 19/5 <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2021-2024 byl vyvěšen na úřední desce v termínu
<br> 1.8.2020 - 15.9.2020 <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce Soběsuky dne:
<br> Sňato:
<br> Rok (v tis.Kč)
Text
<br> Rozpoč <.>
<br> skladba
<br> 0 0 0 0

Načteno

edesky.cz/d/4141903

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Soběsuky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz