« Najít podobné dokumenty

Obec Čechy - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čechy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb
<br> do Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> a do Senátu Parlamentu ČR
<br> v obci Čechy
<br>
Starostka obce Čechy podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č.247/1995 Sb <.>,o
<br> volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> oznamuje:
<br>
<br> 1.Společné volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
<br> v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v budově Obecního úřadu v Čechách,Čechy čp.30 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech
<br> voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční
<br> v pátek dne 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br>
<br>
<br> V Čechách dne 16.9.2020
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starostka

Načteno

edesky.cz/d/4141900


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čechy
23. 09. 2020
23. 09. 2020
21. 09. 2020
16. 09. 2020
09. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čechy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz