« Najít podobné dokumenty

Obec Snovídky - Oznámení včelařům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Snovídky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení včelařům
AGRONET Nesovice,družstvo 683 33 Nesovice 2
<br> Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně ' příslušnému obecnímu úřadu Podle 5 51 odst.1 písm.a),odst.2 písm.a) a odst.7 písm.c) zákona č.326/2004 0 rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění,v provedení dle & 10 vyhlášky č.327/2012 Sb <.>,o ochraně včel,zvěře,vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
<br> Oznamuii tímto aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včelv — místně příslušnému obecnímu úřadu - dotčeným chovatelům včel
<br> 1.Ošetřovatel porostu: AGRONET Nesovice,družstvo,683 33 Nesovice 2 2.Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXX,agronom; tel.XXX XXX XXX X.Přípravek: Nurelle D,v dávce 0,6 l/ha (krytonosec řepkový,čtyřzubý)
<br> 4.Předpokládaný den aplikace: 13.až 15.3.2019,dle povětrnostních podmínek a výskytu škůdce (krytonosec řepkový čtyřzubý) v porostech řepky oz <.>,mimo letovou aktivitu včel <.>
<br> 5.Dotčené pozemky:
<br> Název PB č.?B Výměra(ha) k.ú.plodina Kopánka hor.+dol.3701/9 38,74 Uhřice Řo u drůbežárny 3803/5 2,84 Uhřice Řo ' Nad nes.cestou 3701/16 53,99 Nesovice ŘO Nad školou Nemotice 9203/11 22,85 Nemotice 80 Za Fišerovým 4803/2 1,63 Nesovice Řo Posvátná,Podhájí 9203/8 32,43 Mouchnice Řo Borky Nesovice 3905/1 10,08 Nesovice ŘO Borky Dobročkovíce 2905/7 9,56 Brankovice ŘO Vysoká levá 2002/1 16,69 Snovídky Řo Slény 3204/3 15,55 Snovídky Řo Roviny Snovídky 4201 9,16 Snovidky ŘO Kučerňačka 4003/1 2,32 Letošov ŘO Za Kratochvílovým 4006/1 9,49 Letošov ŘO
<br> Pod váhou Letošov 4902/1 1,07 Letošov ŘD Pod váhou Letošov 4903/3 1,53 Letošov ŘD Za cihelnou Letošov 5003/1 35,78 Letošov ŘD Díle za pecama 3204/1 1,69 Snovídky ŘO Oznámení podal: Ing.XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX „
<br> __ / Áe/ „% ' či 0 R 4681855853390 3m.mše“ '
<br> Dne: 5.3.2019
<br> „.r
<br> Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně — Dr.2725 Tel: Fax: E-mail: Bankovníspojení: IČO: DIČ: 517367223 517367...

Načteno

edesky.cz/d/4141893

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Snovídky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz