« Najít podobné dokumenty

Obec Snovídky - Návrh rozpočtu 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Snovídky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020.pdf
Návrh rozpočtu obce Snovídky na rok 2020 Schválený rozpočet 2019 Rozp.po změnách 9.2019 Návrh rozpočtu 2020
<br> Daně,poplatky,dotace - položky 11xx,1211,13xx,1511,4xxx 5 880 700,00 Kč 7 064 300,00 Kč 5 880 700,00 Kč
<br> par.2310 Pitná voda 160 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč
<br> par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod 26 000,00 Kč 52 000,00 Kč 55 000,00 Kč
<br> par.3313 Filmová tvorba,kina 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
<br> par.3314 Činnosti knihovnické 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
<br> par.3341 Rozhlas a televize 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč
<br> par.3399 Ostatní záležitosti kultury 31 300,00 Kč 31 300,00 Kč 31 300,00 Kč
<br> par.3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč
<br> par.3613 Nebytové hospodářství 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč
<br> par.3631 Veřejné osvětlení 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč
<br> par.3639 Komunální služby a územní rozvoj 336 500,00 Kč 336 500,00 Kč 336 500,00 Kč
<br> par.3723 Sběr a svoz ost.odpadů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
<br> par.3739 Ochrana půdy a spodní vody 10 600,00 Kč 10 600,00 Kč 10 600,00 Kč
<br> par.3745 Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně 0,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč
<br> par.6171 Regionální a místní správa 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč
<br> par.6310 Obecné příjmy z finančních operací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 6 677 000,00 Kč 7 919 200,00 Kč 6 736 000,00 Kč
<br> par.2219 Ostatní záležitosti poz.kom.(chodník 200tis.Kč) 25 000,00 Kč 104 200,00 Kč 225 000,00 Kč
<br> par.2292 Ostatní činnost a nesp.výdaje v dopravě 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč
<br> par.2310 Pitná voda (nový vrt 150 tis.Kč) 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč
<br> par.2321 Odvádění a čištění odp.vod 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
<br> par.2341 Vodní díla v zemědělské krajině (inv.rybník 500000) 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> par.3111 Mateřská škola (rekonstrukce MŠ 1 000 tis.Kč) 1 040 000,00 Kč 1 744 00...

Načteno

edesky.cz/d/4141892

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Snovídky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz