« Najít podobné dokumenty

Obec Snovídky - Oznámení k volbám do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Snovídky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení k volbám do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
OBECNÍ ÚŘAD SNOVÍDKY
Snovídky 1,683 33 Nesovice
<br> Tel.: 517 367 523,733 686 376
<br> IČO: 00373575
<br> e-mail: obecniurad@snovidky.cz
<br> Ve Snovídkách 14.09.2020
<br>
<br>
<br> Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2.– 3.října 2020
<br>
<br> Starosta obce v souladu s § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev krajů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2.října 2020 od 14:00 h do 22:00 h
a v sobotu 3.října 2020 od 08:00 h do 14:00 h <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku Snovídky je volební místnost v knihovně
v Obecním domě Snovídky č.p.45 <.>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním,diplomatickým nebo
<br> služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li volič
<br> uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4141891


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Snovídky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz