« Najít podobné dokumenty

Obec Březina (Rokycany) - Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstva plzeňského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina (Rokycany).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstva plzeňského kraje ke stažení zde
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje
<br> Starosta obce podle 5 27 odst.1 zákona o.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční
<br> vpátek dne 2.října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin vsobotu dne 3.října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve volebním okrsku č.1 je volební místnost (adresa) Obecní úřad Březina čp.88
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování do zastupitelstva kraje poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanslq'fm průkazem nebo cestovním pasem České republiky) pokud má trvalý pobyt v obci náležející do obvodu příslušného kraje.Neprokáže- li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva Kraje.Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje může volič obdržet hlasovací lístky 1 ve volební místnosti <.>
<br> V Březině dne 16.9.2020
<br> ;

Načteno

edesky.cz/d/4141890


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březina (Rokycany)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz