« Najít podobné dokumenty

Obec Žižkovo Pole - Usnesení ze dne 8. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žižkovo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ze dne 8.9.2020_000053.pdf
Usnesení 65/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 66/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 67/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 68/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 69/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 70/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 71/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 72/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 73/2020 bylo schváleno
<br> Usnesení 74/2020 bylo sch váleno
<br> Usnesení 75/2020
<br> Výsledky projednání ze zasedání zastupitelstva obce Žižkovo Pole konaného dne 8.9.2020
<br> Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole určuje ověřovateli zápisu Radka Kámíka a XXXXXX Pátku,zapisovatele Ing.Miroslava „Prokeše <.>
<br> Zastupitelstvo obce Ž ižkovo Pole schvaluje program zasedání <.>
<br> Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje a) cenovou nabídku zednických prací na opravu zdi u MŠ v Žižkově Poli za cenu 5 7 5 00,- Kč bez DPH,zhotovitel XXXX XXXXX,Žižkovo Pole,IČO XXXXXXXX.b) cenovou nabídku klempířských prací na opravu zdi u MŠ Žižkovo Pole za max.cenu 4 7 000,- bez DPH,zhotovitel XXX XXXXXX,Přibyslav,IČO XXXXX XXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje proplacení faktury na výměnu podlahových krytin v MŠ Žižkovo Pole za cenu 36 660,- Kč bez DPH dle cenové nabídky PodlahářstvíJuhaňák,Havl.Brod,IČO: 63582287 a položení OSB desek na vyrovnání podlahy za cenu 11 460,- Kč bez DPH dle cenové nabídky od XXXXX XXXXXXX,Žižkovo Pole,IČO: XXXXXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje příspěvek ve formě daru pro manžele J.Č.a 0.Č <.>,Macourov,z „ Fondu rozvoje bydlení -— rozšiření,oprava a modernizace bytového fondu “,ve výši 45 000,- Kč <.>
<br> Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole souhlasís návrhem na majetkové vypořádání pozemků Kraje Vysočina p.č.1458/46 — 60 m2,2103/58 — 73 m2,2103/59 — 32 m2,3103/60 — 33 m2,2103/61 — 87 m2,2135/7 — 1 m2 v k.ú.Žižkovo Pole za účetní hodnotu 7 007,- Kč a zároveň žádá Kraj Vysočina 0 darovánípozemků p.č.2114/3,2114/4,2114/5,2114/6,2114/7,2114/8,2144/9 v k.ú.Žižkovo Pole,o celkové výměře 752 m2 za účetníhodnotu 18...

Načteno

edesky.cz/d/4141889

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žižkovo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz