« Najít podobné dokumenty

Obec Suchodol - Řád veřejného pohřebiště - účinnost od 1.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchodol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rvp-suchodol.pdf
Obec Suchodol
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001
<br> Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví) <,>
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br>
<br> Řád pro pohřebiště v obci Suchodol
<br>
1.Starosta obce Suchodol schválil tento Řád veřejného pohřebiště obce dne 9.7.2020
2.Tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen „Řád“) se vydává po předchozím souhlasu
<br> krajského úřadu Středočeského kraje v Praze ze dne 2.7.2020,vydaného pod <.>
<br> č.j.092386/2020/KUSK
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště je obec Suchodol,IČ 243361,se
sídlem Suchodol 8,26101 Příbram,tel: 318626859,728644817 <,>
<br> www.obecsuchodol.cz,e-mail: ousuchodol@volny.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Působnost řádu pohřebiště
<br>
<br> 1.Ustanovení tohoto Řadu se vztahují na veřejné pohřebiště v obci Suchodol k.ú <.>
Suchodol,parcela číslo 230/3 jehož součástí jsou:
<br>  místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
 místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
 márnice – parcelní číslo st.57/3
<br>
2.Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny zdí a kovovými vraty <.>
<br>
3.Řád je závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty,zajišťující pohřební
služby,pro obstaratele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a urnových
<br> míst,objednatele a zhotovitele služeb,návštěvníky pohřebiště včetně osob,které zde
<br> s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro
<br> ostatní veřejnost <.>
<br>
<br>
<br> Článek 3
<br> Rozsah poskytovaných služeb a tlecí doba
<br>
<br> 1.Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobo...

Načteno

edesky.cz/d/4141884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchodol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz