« Najít podobné dokumenty

Obec Mladošovice - Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladošovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C22020091612000.pdf
JIHOČESKÝ KRAJ llllillii||IIIIIIi|||||ili||i||iIlliiIlllilil||illlliilllilllliill|||i
<br>,<,> KUCBXGOXBZAM Mgr,Ivana Straska
<br> hejtmanka kraje U Zimníigo stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> České Budějovice 14.září 2020
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o | á v á m
<br> 29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 24.září 2020 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v areálu Výstaviště,a.s <.>,Husova 523/30,370 05 České Budějovice,Pavilon Tl <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX Hejtmanka Jihočeského kraje
<br> Příloha: Návrh programu XX.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identiňkátor DS: kdibarr tež: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 29.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.září 2020
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5.6.do 2.9.2020
<br> Zpráva o plnění usneseníZastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Individuální dotace z rozpočtu KHE) - Nadace Jihočeské cyklostezky
<br> Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
<br> Kampaň cestovního ruchu " Podzim v jižních Čechách" - úprava podpůrných opatření Jihočeského kraje na
<br> obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje
<br> 8.Návrh opětovné voiby přísedících krajského soudu „
<br> 9.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Ceské Budějovice,a.s <.>,dle směrnice Č.SM/ 115/ZK
<br> 10.2výšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,a.s <.>,dle směrnice č.SM/ilS/ZK
<br> 11.2výšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Ceský Krumlov,a.s <.>,dle směrnice č.SM/llS/ZK „
<br> 12.2výšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Ceský Krumlov,a.s <.>
<br> 13.2výšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>
<br> 14.Poskytnutí ind...

Načteno

edesky.cz/d/4141883

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladošovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz