« Najít podobné dokumenty

Obec Milonice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
V Milonicích dne 16.9.2020
<br>
<br>
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
<br>
<br> Starostka obce v souladu s ustanovením § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb <.>,o
<br> volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
<br> v pátek 2.října 2020 od 14.00 do 22.00 hod.a
<br> v sobotu 3.října 2020 od 08.00 do 14.00 hod <.>
<br> 2.Místo konání voleb
<br> v budově Obecního úřadu Milonice,Milonice 118,683 33 Nesovice
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní
<br> občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním <,>
<br> diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem o povolení
<br> k pobytu na území ČR.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
<br> doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
<br> lístek.Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 16.9.2020
<br> Sňato:
<br> O B E C M I L O N I C E
Milonice 118,683 33 Nesovice,okr.Vyškov
<br> IČO: 00368652
<br> tel.: 517 367 550,e-mail: ou@milonice.cz
<br> Bankovní spojení: KB Vyškov 18427-731/0100

Načteno

edesky.cz/d/4141881


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz