« Najít podobné dokumenty

Obec Krchleby (Kutná Hora) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krchleby (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
<br> Odbor dopravy Jednací číslo: MěÚ/25738/2020/DOP Dopravní značení K.H.s.r.o.Spis.značka: 3700/2020 Potoční 259 284 01 Kutná Hora Vyřizuje: XXXX XXXXXXX Tel.: +XXX XXX XXX XXX E-mail: sulcova©meucaslav.cz Datum: 15.9.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Čáslav,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle 9124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákona o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti,která byla podána dne 8.9.2020 společností VPK Suchý s.r.o <.>,Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,IČ: 27085201 zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,Potoční 259,284 01 Kutná Hora,IČ: 03893278 postupem podle 5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") rozhodl podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci: silnici č.Il/337,ll/338,ll/339,Ill/33721,|||/33718,|||/33823,|||/33825 zdůvodu opravy povrchu a související uzavírky silnice II/338 po výstavbě tlakové kanalizace včetně přípojek,spočívající vumístění přechodných dopravních značek a zařízení rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínkv pro provedení přechodné úpravv provozu:
<br> 1.Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: 21.9.2020
<br> 2 Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: 8.10.2020
<br> 3.Dopravníznačení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR) <.>
<br> 4 Dopravní značení musí být umístěno vsouladu sTP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců...

Načteno

edesky.cz/d/4141867

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krchleby (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz