« Najít podobné dokumenty

Obec Ponětovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ponětovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9/2020/42/2
[[
<br> ]
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/70571-20/KZA
Spisová značka: OV/16332-2020/KZA
Vyřizuje/linka: Bc.Žaneta Kryštofová/533304400
E-mail: krystofova@slapanice.cz
V Brně dne: 14.09.2020
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na
<br> základě žádosti státní organizace Správy železnic,se sídlem Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1,IČO
<br> 70994234; zastoupené na základě předložené plné moci spol.ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem
<br> Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČO 04262701 (dále též „podatel“) ze dne 03.09.2020 a
<br> po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním
<br> provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.§ 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na silnici: č.III/4174 v k.ú.Kobylnice a k.ú.Ponětovice
<br> v km: cca 4,080 – 5,770 dle staničení silnice
<br> na silnici: č.II/417 v obci Kobylnice a obci Prace
<br> v km: cca 5,190 – 8,665 dle staničení silnice
<br> na silnici: č.III/4178 v obci Prace a v obci Ponětovice
<br> na silnici: č.III/15287 v obci Ponětovice
<br> na silnici: č.III/4183 v obci Kobylnice
<br> na silnici: č.III/4176 v obci Prac...
9/2020/42/1
DETAIL UAZVŘENÉHO ÚSEKU V OBCI PONĚTOVICE
<br> IS
3c
<br> 2
<br> K
O
<br> B
Y
<br> L
N
<br> IC
E
<br> IS
3a
<br> 2
JIŘ
<br> ÍK
O
<br> V
IC
<br> EIS
11a
<br> ŽEL.PŘ
EJEZD
<br> SM
ĚR
<br> PR
AC
<br> E
U
<br> ZAVŘ
EN
<br> K
O
<br> B
Y
<br> LN
IC
<br> E
<br> IS
11
<br> a
ŽE
<br> L <.>
P
<br> ŘE
JE
<br> ZD
<br> SM
ĚR
<br> P
RA
<br> CE
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br> KO
BY
<br> LN
IC
<br> E
<br> IS
11
<br> b
<br> P
R
<br> A
C
<br> E
<br> IS
11b
<br> P
R
<br> A
C
<br> E
<br> IS3c
<br> 2PONĚTOVICE
<br> IS3c
3
<br> SOKOLNICE
<br> IS3c
<br> 417
<br> 3
<br> PRACE
<br> IS3c
2
<br> PRACE
<br> IS24b
Žuráň
<br> IS24b
Stará pošta
<br> IS24b
Santon
<br> IS3c
2 ŠLAPANICE
<br> IS3c
2
<br> JIŘÍKOVICE
<br> ZNEPLATNIT
<br> IS3a
3
<br> PRACE
417
<br> IS3c
417
<br> 3 ŠLAPANICE
IS3c
<br> 417
<br> 10
BRNO
<br> IS3c
<br> 4
1
7
<br> 3
<br> P
R
<br> A
C
<br> EIS3c
<br> 3
<br> S
O
<br> K
O
<br> L
N
<br> IC
E
<br> IS24b
<br> Zám
ek Slavkov
<br> IS24b
<br> M
ohla m
<br> íru
<br> IS
3c
<br> 4
1
7
<br> 3
<br> P
R
<br> A
C
<br> E
<br> IS
3c
<br> 3
<br> ŠL
A
<br> PA
N
<br> IC
E
<br> IS
3c
<br> 4
1
7
<br> 1
0
<br> B
R
<br> N
O
<br> IS3c
2
<br> PONĚTOVICE
IS3a
<br> 3
<br> ŠLAPANICE
IS3a
<br> 10
<br> BRNO
417
<br> IS3
c
<br> 3
<br> ŠL
AP
<br> AN
ICEIS3
<br> a
<br> 3
<br> SO
KO
<br> LN
IC
<br> E
<br> IS3
c
<br> 41
7
<br> 10
<br> BR
NO
<br> PONĚTOVICE
<br> SILNICE
II/417
<br> SILNICE
II/417
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
I/
4
1
7
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
II
/4
<br> 1
7
4
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
III/4178
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
II
/4
<br> 1
7
4
<br> SILNICE III/4178
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
I/
4
1
7
<br> IS
3a
<br> 2
P
<br> O
N
<br> Ě
TO
<br> V
IC
<br> E
<br> IS
3c
<br> 2
K
<br> O
B
<br> Y
L
<br> N
IC
<br> E
<br> IS
24
<br> b
M
<br> oh
la
<br> m
ír
<br> u
<br> IS
24
<br> a
St
<br> ar
á
<br> po
št
<br> a
IS
<br> 3c
1
5
<br> B
R
<br> N
O
<br> IS
24
<br> a
Žu
<br> rá
ň
<br> IS
24
<br> a
S
<br> a
n
<br> to
n
<br> Z
N
<br> E
P
<br> LA
T
<br> N
IT
<br> IS3c
2 PONĚTOVICE
<br> IS3c10
SLAVKOV U B <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4141847

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ponětovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz