« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Kolín) - úprava veřejného prostranství u hřiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úprava veřejného prostranství u hřiště
1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY,ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE VEDENOU MIMO REŽIM ZZVZ 134/2016 Sb.(dále jen „Výzva“) Obec Němčice (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava veřejného prostranství u hřiště“ 1.Údaje o zadavateli a kontaktních osobách 1.1.Identifikační údaje zadavatele Obec Němčice Název: obec Němčice sídlo: Němčice 21,280 02 Kolín II IČ: 00665169 zastoupena: Lukášem Jelínkem,starostou 1.2.Kontaktní osoba zadavatele Název: G&T consulting s.r.o.adresa: U Plynovodu 220,290 01 Poděbrady IČ: 24243361 zastoupena: Miroslavem Tomášem,jednatelem e-mail: tomas@dotace.online 2.Vymezení předmětu veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,jejímž předmětem jsou stavební práce a související dodávky při rekonstrukci a úpravách silnice a chodníků v ulici u hřiště v obci Němčice.2.1.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zadavatel stanoví,že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč bez DPH.2 3.Doba plnění zakázky Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení,podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem a přidělením dotace.Předpokládaný termín zahájení realizace předmětu veřejné zakázky je do pěti dnů od předání staveniště.Předpokládané zahájení: říjen 2020 Předpokládané ukončení: prosinec 2020 4.Financování Veřejná zakázka bude financována z rozpočtu obce.5.Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace Vzor Prohlášení o splnění kvalifikace tvoří přílohu č.2 této Výzvy.Dodavatel je povinen v příloze č.2 této výzvy Prohlášení o splnění kvalifikace doplnit závazné požadavky zadavatele.Tyto požadavky jsou žlutě označeny.A.Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti prohlášením,vzor prohlášení tvoří přílohu č.2 této výzvy B.Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 1.prosté kopie Výpisu z obchodního rejstříku,pokud...

Načteno

edesky.cz/d/4141733

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz