« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Chvojno - Oznámení o konání 17. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Chvojno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání 17. zasedání ZO
Obec Velké Chvojno Obecní úřad Velké Chvojno I N F O R M A C E o konání 17.zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno Obecní úřad Velké Chvojno v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 17.zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,svolaného starostkou obce Markétou Vaňáčovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Velké Chvojno — kulturní dům Velké Chvojno,Velké Chvojno čp.17 Den a čas konání: 23.9.2020 od 17:30 hod Navržený program:
<br> 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Kontrola plnění usnesení 5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4019425/SOBS/VB/1 UL - V.Chvojno,Žďár,10-úprava NN 6) Smlouva o vzájemní spolupráci při údržbě a provozu měřičů hlásného a varovného povodňového systému 7) Schválení pronájmu části p.p.č.231 v k.ú.Žďár 8) Schválení pronájmu části p.p.č.231 v k.ú.Žďár 9) Schválení pronájmu části p.p.č.224/1 v k.ú.Žďár 10)Schválení pronájmu části p.p.č.80/2 v k.ú.Žďár 11) Schválení pronájmu části p.p.č.346 v k.ú.Velké Chvojno 12) Záměr pronájmu části p.p.č.234 v k.ú.Velké Chvojno 13) Záměr pronájmu části p.p.č.54 v k.ú.Velké Chvojno 14) Záměr pronájmu části p.p.č.6/1 v k.ú.Žďár 15) Záměr prodeje p.p.č.152 v k.ú.Luční Chvojno 16) Záměr odkoupení části p.p.č.250 v k.ú.Velké Chvojno 17) Schválení odkoupení části p.p.č.164,165/1,167/3 a 166 v k.ú.Velké Chvojno 18) Projednání odpuštění úroku 19) Schválení dodavatele na provádění zimní údržby 20) a) Rozhodnutí o zahájení zadávání VZMR na akci „Energetické úspory Luční Chvojno 16 — stavební práce",schválení obsahu výzvy k podání nabídek a určení zájemců,kterým bude výzva zaslána b) Stanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek c) Pověření starostky,ve věci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení práce" a pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným účastníkem VZ.21) Rozpočtové opatření č.6/2020 22) Diskuse
<br> 23)...

Načteno

edesky.cz/d/4141695

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Chvojno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz