« Najít podobné dokumenty

Obec Střeň - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Střeň.pdf [0,21 MB]
OBECNÍ ÚŘAD STŘEŇ
Střeň č.p.19
783 32 Náklo
<br> http://www.stren.cz
e-mail: obec@stren.cz
<br> tel.: 585 386 835
<br>
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PRO VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
<br> REPUBLIKY
<br> Starosta obce Střeň v souladu s ustanovením § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 15 odst.1
zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že volby do zastupitelstev krajů a a1/3 Senátu
Parlamentu České republiky se v obci uskuteční ve dnech:
<br>
<br> pátek 2.října 2020 od 14.00 do 22.00hod <.>
sobota 3.října 2020 od 8.00 do 14.00 hod <.>
případné 2.kolo voleb do Senátu
<br> pátek 9.října 2020 od 14.00 do 22.00hod <.>
sobota 10.října 2020 od 8.00 do 14.00 hod <.>
<br>
<br> Místo: okrsek č.1 zasedací místnost OÚ Střeň č.p.19
<br>
1.Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné <.>
2.Právo volit na území České republiky má každý občan České republiky,který alespoň druhý
<br> den voleb dosáhl věku 18 let <.>
3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky <.>
4.V případě potřeby obdrží volič náhradní hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
5.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,v jakém se dostavili do
<br> volební místnosti <.>
6.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Neprokáže-li volič svou totožnost a
občanství České republiky,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br>
<br>
7.Každý volič se před hlasováním odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků <,>
jinak mu nebude hlasování umožněno <.>
<br> 8.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,...

Načteno

edesky.cz/d/4141548


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz