« Najít podobné dokumenty

Obec Travčice - Výzva veřejná zakázka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Travčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva veřejná zakázka
OBEC TRAVČICE,Travčice 150,412 01 Litoměřice
IČ: 00264504,http://www.travcice.cz/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> LT TRAVČICE – OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„LT TRAVČICE – OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“
<br>
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,O zadávání veřejných zakázek v
<br> platném znění (dále jen zákon)
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
Obec Travčice,jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona,zahajuje toto zadávací řízení na v Veřejnou zakázku
<br> malého rozsahu na stavební práce s názvem: „LT TRAVČICE – OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“ oslovením
dodavatelů,o kterých ví,že jsou schopni plnění zakázky poskytnout,k podání nabídky.Textová část ZD je
<br> uveřejněna na webových stránkách zadavatele:
<br> - http://in-ing.webnode.cz/sluzby/vyberova-rizeni/
<br> - http://www.travcice.cz/
<br>
<br> Způsob komunikace mezi zadavatelem a účastníky v zadávacím řízení
<br> Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky <,>
<br> resp.následně dodavateli zadávacího řízení,bude probíhat elektronicky,primárně prostřednictvím dále
<br> uvedených e-mailových adres,příp.jiným vhodným způsobem,který ale naplní povinnost elektronické
<br> komunikace <.>
<br>
<br> Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i v průběhu
<br> plnění předmětu veřejné zakázky výhradně český jazyk <.>
<br>
Poznámka:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu,proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat dle ust.§§ 6,27 zákona č <.>
134/2016 Sb <.>,O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon).Zadavatel není povinen použít ustanovení
zákona,pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy,jedná se o podpůrný krok a zadavatel
se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně <.>
<br> Požadavky uveden...

Načteno

edesky.cz/d/4141541

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Travčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz