« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla - ČOV Rudolec, Bartákovi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
314 002 946 ID: frsbn7e,IČ: 00243272
smidova@mesto-sedlcany.cz www.mesto-sedlcany.cz
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
<br>
<br>
Č.j.: ŽP/17425/2020/S-16 V Sedlčanech dne: 16.09.2020
JID : 34569/2020/MUSED
Tel.: 314 002 946
Vyřizuje OÚO : Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
e-mail: smidova@mesto-sedlcany.cz
<br>
Stavebník:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
Rudolec X Rudolec X
XXX XX Sedlčany XXX 01 Sedlčany
DN: 22.05.1950 DN: 27.07.1950
<br>
ROZHODNUTÍ
o povolení k nakládání s vodami
<br> a společném povolení stavby vodního díla
veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Sedlčany,Odbor životního prostředí – vodní hospodářství,jako příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný
správní orgán podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> žadatelům (účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu),kterými jsou pan a paní:
XXXXXXXX XXXXXX,bytem Rudolec X,XXX XX Sedlčany,DN: 22.05.1950
XXXXX XXXXXXXXX,bytem Rudolec X,XXX XX Sedlčany,DN: 27.07.1950
<br> I.VYDÁVÁ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona k nakládání s vodami – vypouštění
odpadních vod do vod podzemních,z vodního díla uvedeného v bodě II <.>,v množství a kvalitě
vypouštěných odpadních vod: dle tabulky níže,na pozemku parc.č.138,v kraji Středočeském <,>
okres Příbram,katastrální území Bor u Sedlčan (702234),obec Nedrahovice (540820),lokalita
Rudolec,na dobu: 10 let,počet napojených EO: 2-6,předčištěná voda bude vypouštěna do
akumulační jímky s přepadem do vsakovacího drénu,způsob a místo měření objemu
vypouštěných odpadních vo...

Načteno

edesky.cz/d/4141507

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz