« Najít podobné dokumenty

Obec Citice - Kanalizační řád Obce Citice - veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Citice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Citice.pdf [0,33 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
<br> Odbor životního prostředí
<br> Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br>
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/74009/2020/OŽP/RAKI
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/74009/2020/OŽP/RAKI
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ: 110919
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: radomira.kiclova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 15.9.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm.b) a § 27
<br> odst.2 písm.c) zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
<br> některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 30 odst.1 zákona o vodovodech a
<br> kanalizacích,v souladu s ustanovením § 144 a § 25 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> I.schvaluje „Kanalizační řád obce Citice“ dle § 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích <.>
<br>
<br> Vlastníkem kanalizace je: Sokolovská vodárenská s.r.o <.>,IČO: 26348675,Nádražní 544,356 01
<br> Sokolov <.>
<br>
Provozovatelem kanalizace je: Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o <.>,IČO: 45351325,Jiřího
<br> Dimitrova 1619,356 01 Sokolov (žadatel) <.>
<br>
<br> Umístění veřejné kanalizace:
<br> Katastrální území: 617792|Citice
<br> Obec: 560324|Citice
<br> Kraj: 51|Karlovarský kraj
<br> Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-0910-0-00
<br> Hydrogeologický rajon: 2120/Sokolovská pánev
<br> Vodní tok: 10100004|Ohře
<br>
<br>
<br> Popis stokové sítě:
<br> Veřejnou kanalizaci v Citicích tvoří jednotná kanalizační soustava.Recipientem pro ČOV je Ohře <.>
<br> Na pravém břehu je jednotná kanalizační síť pro odvedení splaškových a dešťových vod ze sídliště a
<br> areálu PS a elektrárny Tisová.Na levém břehu byla v 90.letech vybudována nová splašková kanalizace <,>
<br> přičemž stávající kanalizac...

Načteno

edesky.cz/d/4141505

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Citice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz