« Najít podobné dokumenty

Obec Načeradec - Usnesení z 11. jednání ZM dne 7.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Načeradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 11. jednání ZM dne 7.9.2020
MĚSTYS NAČERADEC
<br>
<br>
USNESENÍ Z 11.JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 7.ZÁŘÍ 2020 KONANÉHO V HASIČSKÉ
<br> ZBROJNICI NAČERADEC (1.patro) OD 18:00 HODIN
<br> Přítomni: 12 členů ZM
<br> 1.Zahájení
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.170/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
Návrh usnesení:
PROGRAM:
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.Zpráva finančního výboru
4.Obecně závazná vyhláška č.1/2020,požární řád
5.Dotace a veřejné zakázky
<br> a) Obnova alejí v Načeradci
b) Workoutové hřiště
<br> 6.Rozpočtové opatření č.7/2020
7.Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouvě budoucí směnné
8.Diskuse
9.Závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.171/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec volí návrhovou komisi ve složení XXXXX XXXXXXX a XXXX
Postřihačová <.>
<br> Výsledek hlasování:
Lenka Blehová: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Výsledek hlasování:
Jana Postřihačová: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1
<br> Usnesení č.172/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec volí ověřovatele zápisu XXXX XXXXXXX Dudu a XXXX XXXXXXXXX
Svobodu <.>
<br> Výsledek hlasování:
Michal Duda: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Výsledek hlasování:
<br> Jaroslav Svoboda: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č.173/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
3.Zpráva finančního výboru
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru <.>
<br>
<br> 4.Obecně závazná vyhláška č.1/2020,požární řád
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020,požární řád
(příloha zápisu) <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.174/11/2020 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5.Dotace a veřejné zakázky
<br> a) Obnova alejí v Načeradci
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstv...

Načteno

edesky.cz/d/4141453

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Načeradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz