« Najít podobné dokumenty

Obec Neumětely - Pozvánka na ZO č. 8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neumětely.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO č. 8/2020
ZASTUPITELSTVO OBCE NEUMĚTELY
<br> POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.8/2020
<br> v úterý,dne 22.9.2020
<br> Zahájení zasedání v 19,00 hodin na Obecním úřadě v Neumětelích
(podle §92 a 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích)
<br> Program :
<br> 1) Zahájení,určení zapisovatele,sčitatele hlasů a ověřovatele zápisu,schválení programu
2) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3) Projednání návrhů znaků obce Neumětely.Na vlastní žádost je přizván zástupce heraldické
<br> kanceláře „Dauphin"
4) Projednání poptávky na Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č.3/2020
<br> k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na
projektovou dokumentaci vodovodního přivaděče a rozvodu vodovodu pro obec Neumětely
<br> 5) Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Sociální byty v obci Neumětely"
6) Projednání Smlouvy o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru a odděleného sběru
<br> elektrozařízení,elektroodpadu,baterií a akumulátorů
7) Projednání informace ze strany Sdružení místních samospráv ČR o zahájení jednání o možných
<br> převodech hřbitovů,kaplí či márnic z majetku Arcibiskupství pražským do vlastnictví obcí
8) Projednání informace o podnětech občanů a reakci obce ohledně integrace veřejné dopravy v
<br> oblasti Berounska a Hořovická <.>
9) Diskuse
10) Závěr
<br>.Obecní úřad
26724ŇEUP/ÉTELY
<br> Vyvěšeno
elektronicky
<br> Vyvěšeno
na úřední desku
<br> Dn9> ? ^
<br> Sejmuto dne: Sejmuto dne:
<br> Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce obce Neumětely Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/4141406

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neumětely      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz