« Najít podobné dokumenty

Obec Jindřichovice - Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Jindřichovice - dne 24.09.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jindřichovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Jindřichovice [0,05 MB]
Obec Jindřichovice
zve všechny občany na veřejnou schůzi
<br>
<br> Zastupitelstva obce Jindřichovice <,>
<br> která se koná ve čtvrtek dne 24.9.2020
<br> od 17,00 hodin v tělocvičně základní školy v Jindřichovicích <.>
<br> Program jednání:
<br>
A - Zahájení
B - Určení zapisovatele a ověřovatelů usnesení
<br>
1.Rozpočtové opatření č.4/2020 Obce Jindřichovice
2.Plnění rozpočtu dle položek za období 1-6/2020 Obce Jindřichovice
3.Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
<br> kalamity v nestátních lesích za rok 2019
4.Dodatek č.3 ke smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání
<br> č.2017/25547 ze dne 8.12.2017
5.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
<br> umístění stavby č.IV-12-0016860 se společností ČEZ Distribuce,a.s.se
sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín
<br> 6.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č.IV-12-0016424/VB/3 se společností ČEZ Distribuce <,>
a.s.se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín
<br> 7.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje na likvidaci invazních druhů rostlin
<br> 8.Smlouva o bezúplatném převodu s HZS KK ČR
9.Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Jindřichovice
10.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2020 s panem Janem
<br> Šťastným stavební práce,Jindřichovice 64,358 01 Kraslice
11.Výběr zhotovitele na akci „Návesní rybník na pozemku p.č.104 <,>
<br> Jindřichovice“
12.Výběr zhotovitele na akci „Oprava místní komunikace v k.ú.Mezihorská“
13.Výběr zhotovitele na akci „Parkové úpravy v centru obce Jindřichovice“
14.Výběr dodavatele veřejné zakázky „Obec Jindřichovice – osobní
<br> automobil“
15.Majetkové záležitosti
16.Různé
17.Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br>
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce zveme
<br> všechny občany <.>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 16.9.2020 XXXXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
Sejmuto dne: starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/4141378

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jindřichovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz