« Najít podobné dokumenty

Město Milovice - Městský úřad Milovice - Stavební úřad -ROZHODNUTÍ - Územní rozhodnutí o umístění stavby Milovice, Mladá, Rakouská kNN č.p. 686 IV-12-6026477 - Č. j. SÚ/9100/2020/Vyk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Milovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Městský úřad MILOVICE
Stavební úřad
<br> nám.30.června 508,Milovice- Mladá,PSČ 289 23
tel.: 325 517 165,e-mail: tereza.vykoukalova@mesto-milovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Teplická č.p.874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2
<br>
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> SÚ/7059/2020/Vyk
SÚ/9100/2020/Vyk
<br> Vyřizuje: Bc.Tereza
Vykoukalová
<br> V Milovicích dne 16.9.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Milovice,stavební úřad,nám.30.června 508,Milovice,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 21.7.2020 podala společnost
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 247 29 035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterou zastupuje ELMEP s.r.o <.>,XXXXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXX XX XXX,V Růžovém údolí
č.p.556,Mikovice,278 01 Kralupy nad Vltavou 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,kterou se mění
vyhláška č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
Milovice,Mladá,Rakouská kNN č.p.686
<br> IV-12-6026477
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1774/1 (ostatní plocha),parc.č.1774/269 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1774/390 (ostatní plocha),parc.č.1775 (ostatní plocha),parc.č.1776/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1776/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Milovice nad Labem <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - jedná se o stavbu,která řeší pokládku nového kabelového vedení NN včetně výstavby nové skříně <.>
Stávající kabelové vedení NN mezi TS NB_0864 a skříní R10 bude...
Zobrazit
Městský úřad MILOVICE
Stavební úřad
<br> nám.30.června 508,Milovice- Mladá,PSČ 289 23
tel.: 325 517 165,e-mail: tereza.vykoukalova@mesto-milovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Teplická č.p.874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2
<br>
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> SÚ/7059/2020/Vyk
SÚ/9100/2020/Vyk
<br> Vyřizuje: Bc.Tereza
Vykoukalová
<br> V Milovicích dne 16.9.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Milovice,stavební úřad,nám.30.června 508,Milovice,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 21.7.2020 podala společnost
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 247 29 035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterou zastupuje ELMEP s.r.o <.>,XXXXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXX XX XXX,V Růžovém údolí
č.p.556,Mikovice,278 01 Kralupy nad Vltavou 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.63/2013 Sb <.>,kterou se mění
vyhláška č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
Milovice,Mladá,Rakouská kNN č.p.686
<br> IV-12-6026477
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1774/1 (ostatní plocha),parc.č.1774/269 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1774/390 (ostatní plocha),parc.č.1775 (ostatní plocha),parc.č.1776/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1776/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Milovice nad Labem <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - jedná se o stavbu,která řeší pokládku nového kabelového vedení NN včetně výstavby nové skříně <.>
Stávající kabelové vedení NN mezi TS NB_0864 a skříní R10 bude...

Načteno

edesky.cz/d/4141344

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Milovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz