« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Volby do zastupitelstva Středočeského kraje – Oznámení o době a místu konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_doba_a_mistokonanivoleb
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br> Starostka obce Vižina podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje:
<br>
1 <.>
<br> Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
<br>
<br> v pátek dne 2.října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br> v sobotu dne 3.října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br>
2 <.>
<br> Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu ve Vižině <,>
<br> adresa Vižina 36 pro voliče kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vižina <.>
<br>
<br> 3 <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní
<br> občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
<br> cestovním pasem České republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti
<br> stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4 <.>
<br> Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br>
<br> 5 <.>
<br> Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
<br> jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br>
<br> Ve Vižině dne 16.9.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.Zuzana Hůlová
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/4141317


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz