« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_821743068_0_2020-54000.pdf
Stránka 1 z 3
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/156280/2020/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/54000/2020/JIB
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jiranova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 14.09.2020
<br> Č.SPR.R.: 517/2020
<br>
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČO 000 66 001,Zborovská
č.p.81/11,150 00 Praha <,>
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o <.>,IČO 260 80 273,Muchova č.p.223/9,160 00 Praha
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„speciální stavební úřad“),jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím
dokončením,kterou dne 22.04.2020 podala
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,Zborovská č.p.81/11 <,>
150 00 Praha (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Podle § 118 a 115 stavebního zákona p o v o l u j e změnu stavby
<br>
<br> II/112 Struhařov,rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70 - 9,48
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.785,790 v katastrálním území Jemniště,parc.č.1071,1102
v katastrálním území Roubíčkova Lhota,parc.č.673/1 v katastrálním území Struhařov u Benešova <,>
v tomto ro...

Načteno

edesky.cz/d/4141315

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
24. 09. 2020
24. 09. 2020
22. 09. 2020
18. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz