« Najít podobné dokumenty

Obec Ženklava - Usnesení z 12. zasedání ZO Ženklava ze dne 9. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ženklava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 12. zasedání ZO Ženklava ze dne 9. 9. 2020
Usnesení z 12.zasedání
<br> ZO Ženklava dne 9.9.2020
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto:
<br> Konstatuje:
<br> Je přítomno 8 členů zastupitelstva,zasedání je usnášení schopno.Omluven p.Zavadil <.>
<br> Schvaluje:
<br> 1.Program jednání dnešního zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i hostů z řad
občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně) <.>
<br> 2.Rozpočtové opatření č.2 za rok 2020 takto:
<br> - Příjmy byly povýšeny z 13 164 900,- Kč o 3 826 554,29 Kč na 16 991 454,29 Kč
<br> - Výdaje byly poníženy ze 43 379 550,- Kč o 104 844,- Kč na 43 274 706,- KČ
<br> - Financování bylo poníženo ze 30 214 650,- Kč o 3 931 398,29 Kč na 26 283 251,71,-
Kč
<br> 3.Smlouvu o zřízení věcného břemene č.2008C19/56 pro stavbu „Kanalizační řád u MK 8c
v Ženklavě“
<br> 4.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IP-
12-8026490
<br> 5.Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo
provést stavbu / manžele Cochlarovi/
<br> 6.Darovací smlouvu č.NJ/266/j/2020/Ja v k.ú Ženklava – chodník od SSMK
7.Příkazní smlouvu č.2020/048/P mezi obci Ženklava a fy.INNOVA Int.s.r.o.na zajištění
<br> administrace pro veřejnou zakázku „rekonstrukce chodníku podél silnice II/480
v Ženklavě“
<br> 8.a) Pořízení změny č.4 Územního plánu Ženklavy zkráceným postupem ve prospěch
návrhu Mgr.Zuzany Markové za podmínky úhrady nákladů na pořízení této změny
navrhovatelkou v plné výši
b) Obsah změny č.4 Územního plánu Ženklavy ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č.2 podkladového materiálu
c) Žádost obce o pořízení Změny č.4 Územního plánu Ženklavy Městským úřadem
Kopřivnice,odborem stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
<br> 9.Přijetí cenové nabídky fy.XXXXX XXXX – na rekonstrukci sociálního zařízení u doktorů +
schválení objednávky
<br> 10.Směnu a prodej části obecního pozemku v rozsahu 170 m2 na parc.č.2128/4 v k.ú <.>
<br> Ženklava formou prodeje a 26 m2 na parc.č.2128/4 v k.ú.Ženklava fo...

Načteno

edesky.cz/d/4141300

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ženklava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz