« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - rozhodnutí, společné povolení ,,Veřejně přístupná účelová komunikace" na pozemku parc. č. 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329/17, 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá 16.09.2020 - 02.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

649.pdfpdf282.35 KB
S00EX0149KGT
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA | SVORNOSTI 86/2 | HAVÍŘOV-MĚSTO | 736 01 | IČO: 00 29 74 88
tel: +420 596 803 111 | fax: +420 596 803 350 | posta@havirov-city.cz | IDDS: 7zhb6tn | www.havirov-city.cz 1/13
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE,ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ZNAČKA SPISU: OÚR/10967/Mch/2020
<br> XXXXXXXX XXXXX
Zauličí XXX/X
XXX XX Dobroslavice
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/121663/2020
POČET LISTŮ DOPISU: 7
VYŘIZUJE: Ing.Matlochová
TEL.: 596 803 393
FAX: 596 803 350
E-MAIL: matlochova.vladimira@havirov-city.cz
<br> DATUM: 14.9.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Výroková část:
<br> Magistrát města Havířova,odbor územního rozvoje,oddělení stavební úřad (dále jen "stavební úřad") <,>
jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),§ 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 94j odst.1 stavebního zákona,ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94l až 94o stavebního zákona
žádost o vydání společného povolení,kterou dne 22.4.2020 podala XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX <,>
Zauličí 259/3,747 94 Dobroslavice,kterou zastupuje XXXX XXXXXX,Dr.Vančury XXX,XXX XX Frýdek-
Místek (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a
§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,r o z h o d l vydat
<br>
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í <,>
<br>
kterým umísťuje a povoluje stavbu s názvem:
<br>
<br> "Veřejně přístupná účelová komunikace"
Havířov,Dolní Suchá
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2325 (trvalý travní porost),parc.č.2326/1 (orná půda),parc.č <.>
2326/2 (orn...

Načteno

edesky.cz/d/4141097

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz