« Najít podobné dokumenty

Město Chotěboř - Oznámení záměru: Umístění výrobní technologie v průmyslové zóně Svinný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chotěboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_záměru_Umístění_výrobní_technologie_v_průmyslové_zó.pdf (211 kB)
Záměr
<br>
<br>
Název: Umístění výrobní technologie v průmyslové zóně Svinný
<br>
<br>
<br> podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen
<br> zákona)
<br>
<br> V rámci zahájeného zjišťovacího řízení je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:
<br>
<br>
<br> Kde:
<br>
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí,oddělení životního prostředí <,>
XXXXXXXXXX XXXXX,DiS,č.dveří XXX
<br>
<br> Kdy:
<br>
<br> Po: 08:00 – 11:30,12:15 – 17:00
ÚT: 08:00 – 11:30,12:15 – 14:00
ST: 08:00 – 11:30,12:15 – 17:00
ČT: 08:00 – 11:30,12:15 – 14:00
PÁ: 08:00 – 11:30,12:15 – 14:00
<br>
<br>
Na internetu je oznámení zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese
<br> https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS1029)
<br> Písemné vyjádření k oznámení lze ve smyslu § 6 odst.8 zákona zasílat do 16.října 2020 na
<br> adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,Žižkova 57 <,>
<br> 587 33 Jihlava
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží
<br> Datum zveřejnění na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (§ 16 odst.2 zákona)
http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska
<br> 16.září 2020
<br>
<br> Datum vyvěšení na úřední desce obecního úřadu
16.září 2020
<br>
<br>
Datum sejmutí z úřední desky obecního úřadu
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka a podpis
<br>
<br>
2020-09-16T07:02:29+0200

Načteno

edesky.cz/d/4141091


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chotěboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz