« Najít podobné dokumenty

Obec Zaječice - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zaječice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška 2020.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469657535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČO: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 052789/2020
Č.j.: CR 053285/2020 ODP/Ši
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 7
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: milan.sikl@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 14.9.2020
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní
úřad (dále i „správní úřad“) dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na základě návrhu (žádosti) společnosti Skanska a.s.(IČO
26271303),se sídlem Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“),ze dne
10.09.2020,a písemného vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu (dále i „policie“)
jako dotčeného orgánu státní správy k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích <,>
vydává v souladu s ustanovením § 171 a následujících části šesté zákona číslo 500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),opatření obecné
povahy,kterým
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.a dle vyhlášky číslo 294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“),přechodnou úpravu provozu – užití
přenosných dopravních značek svislých,vodorovných,světelných signálů a dopravních
zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: částečná a úplná uzavírka a dopr...

Načteno

edesky.cz/d/4140948

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zaječice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz