« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení hodnocení a schvalování projektů,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-34470/2020-3    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení hodnocení a schvalování projektů v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení  hodnocení a schvalování projektů v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0000505S,v uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.prosinec 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
odpovědnost za koordinaci a realizaci procesu schvalování a jeho správnost,zejména za jeho finanční část;
účast na seminářích pro žadatele a příjemce,školení hodnotitelů;
poskytování podpory žadatelům formou písemných či osobních konzultací;
spolupráci při přípravě nových výzev;
účast na jednáních hodnoticích/výběrových komisí;
administraci projektů v realizaci,zejména jejich finanční části <.>
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 30.září 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1,nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým ...

Načteno

edesky.cz/d/4140635

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz